Структура

ДЕСИСЛАВА ШОПОВА

Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ
Ел. поща zkhd@elena.bg
Телефон 0879910628

ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА

Длъжност: СЕКРЕТАР
Ел. поща mk@elena.bg
Телефон 0879101354

ПЕТЪР КОЙЧЕВ

Длъжност: ИНСПЕКТОР ДПС
Телефон 0879862333

КРАСИМИРА СТОЙКОВА – ПСИХОЛОГ

Длъжност: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Ел. поща kras44@abv.bg
Телефон 0889714752

МИГЛЕНА ПЕТРОВА

Длъжност: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Ел. поща karda6eva19661966@abv.bg
Телефон 0884143532

МАРИЯ НИКИФОРОВА

Длъжност: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Ел. поща DG_NI-MA@abv.bg
Телефон 089905407

ИВАН МИРЯНОВ

Длъжност: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Телефон 0888902322

ГЕОРГИ КАРАГЕОРГИЕВ

Длъжност: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Телефон 0887337792